MENU

分享几个好玩的代码注释

• November 20, 2020 • 日常记录

直接上代码,注释代码如下

1

/***
 * ┌───┐  ┌───┬───┬───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┐ ┌───┬───┬───┐
 * │Esc│  │ F1│ F2│ F3│ F4│ │ F5│ F6│ F7│ F8│ │ F9│F10│F11│F12│ │P/S│S L│P/B│ ┌┐  ┌┐  ┌┐
 * └───┘  └───┴───┴───┴───┘ └───┴───┴───┴───┘ └───┴───┴───┴───┘ └───┴───┴───┘ └┘  └┘  └┘
 * ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───────┐ ┌───┬───┬───┐ ┌───┬───┬───┬───┐
 * │~ `│! 1│@ 2│# 3│$ 4│% 5│^ 6│& 7│* 8│( 9│) 0│_ -│+ =│ BacSp │ │Ins│Hom│PUp│ │N L│ / │ * │ - │
 * ├───┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─────┤ ├───┼───┼───┤ ├───┼───┼───┼───┤
 * │ Tab │ Q │ W │ E │ R │ T │ Y │ U │ I │ O │ P │{ [│} ]│ | \ │ │Del│End│PDn│ │ 7 │ 8 │ 9 │  │
 * ├─────┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴┬──┴─────┤ └───┴───┴───┘ ├───┼───┼───┤ + │
 * │ Caps │ A │ S │ D │ F │ G │ H │ J │ K │ L │: ;│" '│ Enter │        │ 4 │ 5 │ 6 │  │
 * ├──────┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴─┬─┴────────┤   ┌───┐   ├───┼───┼───┼───┤
 * │ Shift │ Z │ X │ C │ V │ B │ N │ M │< ,│> .│? /│ Shift  │   │ ↑ │   │ 1 │ 2 │ 3 │  │
 * ├─────┬──┴─┬─┴──┬┴───┴───┴───┴───┴───┴──┬┴───┼───┴┬────┬────┤ ┌───┼───┼───┐ ├───┴───┼───┤ E││
 * │ Ctrl│  │Alt │     Space     │ Alt│  │  │Ctrl│ │ ← │ ↓ │ → │ │  0  │ . │←─┘│
 * └─────┴────┴────┴───────────────────────┴────┴────┴────┴────┘ └───┴───┴───┘ └───────┴───┴───┘
 */

2

/***                   
 *     瓦瓦      十       
 *    十齱龠己     亅瓦車己      
 *    乙龍龠毋日丶   丶乙己毋毋丶      
 *    十龠馬鬼車瓦   己十瓦毋毋      
 *     鬼馬龠馬龠十  己己毋車毋瓦      
 *     毋龠龠龍龠鬼乙丶丶乙車乙毋鬼車己      
 *     乙龠龍龍鬼龍瓦 十瓦毋乙瓦龠瓦亅      
 *     馬齱龍馬鬼十丶日己己己毋車乙丶      
 *     己齱馬鬼車十十毋日乙己己乙乙       
 *      車馬齱齱日乙毋瓦己乙瓦日亅       
 *      亅車齺龖瓦乙車龖龍乙乙十       
 *      日龠龠十亅車龍毋十十        
 *      日毋己亅 己己十亅亅        
 *      丶己十十乙 丶丶丶丶丶       
 *      亅己十龍龖瓦 丶 丶 乙十      
 *      亅己十龠龖毋 丶丶 丶己鬼鬼瓦亅     
 *      十日十十日亅丶亅丶 丶十日毋鬼馬馬車乙    
 *      十日乙十亅亅亅丶 十乙己毋鬼鬼鬼龍齺馬乙   
 *      丶瓦己乙十十亅丶亅乙乙乙己毋鬼鬼鬼龍齱齺齺鬼十  
 *      乙乙十十十亅乙瓦瓦己日瓦毋鬼鬼龠齱齱龍龍齱齱毋丶 
 *      亅十十十十乙瓦車毋瓦瓦日車馬龠龍龍龍龍龍龠龠龠馬亅
 *       十十十十己毋車瓦瓦瓦瓦鬼馬龠龍龠龠龍龠龠龠馬龠車
 *       亅十十日毋瓦日日瓦鬼鬼鬼龠龠馬馬龠龍龍龠馬馬車
 *       亅亅亅乙瓦瓦毋車車車馬龍龠鬼鬼馬龠龍龍龠馬馬鬼
 *      丶丶乙亅亅乙車鬼鬼鬼毋車龍龍龠鬼馬馬龠龍齱齱龍馬鬼
 *      亅己十十己十日鬼鬼車瓦毋龠龍龠馬馬龠龠龠齱齺齺齱龠鬼
 *      亅乙乙乙十車馬車毋馬齱齱龍龠龠龠馬龠龍齱龍龠龠鬼瓦
 *        丶毋龠鬼車瓦車馬龠龍龠龠龍齱齱龠馬馬鬼毋日
 *        十乙己日十 丶己鬼龍齱齺齱龍馬馬馬車毋己
 *       丶十己乙亅丶   亅瓦馬龠龍龠龠馬毋瓦乙
 *       丶十十乙亅十    亅己瓦車馬龠鬼車瓦乙
 *       丶十乙十十丶     丶丶亅十瓦鬼車瓦己
 *       丶亅亅丶        亅日瓦日
 *                  丶
 */

3

/***
 *   ┌─┐    ┌─┐
 *  ┌──┘ ┴───────┘ ┴──┐
 *  │         │
 *  │    ───    │
 *  │ ─┬┘    └┬─ │
 *  │         │
 *  │    ─┴─    │
 *  │         │
 *  └───┐     ┌───┘
 *    │     │
 *    │     │
 *    │     │
 *    │     └──────────────┐
 *    │            │
 *    │            ├─┐
 *    │            ┌─┘
 *    │            │
 *    └─┐ ┐ ┌───────┬──┐ ┌──┘
 *     │ ─┤ ─┤    │ ─┤ ─┤
 *     └──┴──┘    └──┴──┘
 *        神兽保佑
 *        代码无BUG!
 */

4

/***
 **************************************************************
 *                              *
 *  .=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-.    *
 *  |           ______           |   *
 *  |         .-"   "-.         |   *
 *  |         /      \         |   *
 *  |   _     |       |     _   |   *
 *  |  ( \     |, .-. .-. ,|     / )  |   *
 *  |   > "=._   | )(__/ \__)( |   _.=" <   |   *
 *  |  (_/"=._"=._ |/   /\   \| _.="_.="\_)  |   *
 *  |      "=._"(_   ^^   _)"_.="      |   *
 *  |        "=\__|IIIIII|__/="        |   *
 *  |       _.="| \IIIIII/ |"=._       |   *
 *  |  _   _.="_.="\     /"=._"=._   _  |   *
 *  |  ( \_.="_.="   `--------`   "=._"=._/ )  |   *
 *  |  > _.="              "=._ <  |   *
 *  |  (_/                  \_)  |   *
 *  |                        |   *
 *  '-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-='   *
 *                              *
 *      LASCIATE OGNI SPERANZA, VOI CH'ENTRATE      *
 **************************************************************
 */

5

/***
 * https://www.shaoyuu.com/
 * .--,    .--,
 * ( ( \.---./ ) )
 * '.__/o  o\__.'
 *   {= ^ =}
 *   > - <
 *   /    \
 *  //    \\
 *  //|  .  |\\
 *  "'\    /'"_.-~^`'-.
 *   \ _ /--'     `
 *  ___)( )(___
 *  (((__) (__)))  高山仰止,景行行止.虽不能至,心向往之。
 */

6

// If this comment is removed the program will blow up
// 如果删了此处注释程序就炸了

更多资源欢迎分享

Archives QR Code Tip
QR Code for this page
Tipping QR Code
alibaba bt